Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

czarownica
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamyzone myzone

July 05 2015

czarownica
8787 90df
Reposted fromPatriiis Patriiis viasavor savor
Sponsored post
soup-sponsored
czarownica
9177 1c44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaraissa raissa
czarownica
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaraissa raissa
czarownica
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viasavor savor
czarownica
3390 421d 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasavor savor
czarownica
2560 bd7b 500
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viaraissa raissa
czarownica
Reposted frommeem meem viasavor savor
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viasavor savor

July 01 2015

czarownica

  -Wszyscy marzą o miłości
- Tere fere ... MIŁOŚĆ powoduje destabilizację, stanowi wyłom w murze egoizmu, upadek z cytadeli, koniec panowania: pojawia się ktoś, kto liczy się bardziej niz oni sami !

— E. E. Schmitt / Papugi z palcu d'Arezzo/
Reposted bysavordum-spiro-speromartjestsuperallaySkydelanhereyesconsumptionreniferowacheriAmebamountaindew13-daysnawiedzonawspomnieniamicarmen713

June 28 2015

czarownica
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viaszalony-virus szalony-virus
czarownica
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
czarownica
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viasavor savor
czarownica
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasavor savor
czarownica
Ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak.
— magda umer
Reposted fromkyte kyte viasavor savor

June 25 2015

czarownica
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viakotfica kotfica
czarownica
4204 ff5d
Reposted fromJessicaa Jessicaa viagdziejestola gdziejestola

June 24 2015

czarownica
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaszalony-virus szalony-virus
czarownica
3845 071b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...