Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

czarownica
Czasem myślę, że gdybym potrafiła wziąć się w garść, wszystko byłoby znowu w porządku. Myślę, że sama wpędzam się w chorobę psychiczną, ale przysięgam, przysięgam na Boga, że to jest silniejsze ode mnie. To straszne! To tak, jakby demony opanowały mój mózg. I nikt mi nie wierzy. 
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaopra opra
czarownica
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viaopra opra

June 22 2015

czarownica
czarownica
9918 ea4c 500
Reposted fromfullofcolors fullofcolors viasavor savor
czarownica
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viasavor savor
czarownica
1001 2876 500
Reposted fromXibalba11 Xibalba11 viasavor savor
czarownica
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viasavor savor
czarownica
0227 a879
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasavor savor
czarownica
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii viasavor savor

June 15 2015

czarownica
0788 4872
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
czarownica
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
4191 3483 500

Hłasko

czarownica
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
czarownica
Coraz gorzej przychodzi mi zachowywanie spokoju. Opuszczam się w tym. Zapominam jak to się robi. 
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
czarownica
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
czarownica
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
czarownica
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
czarownica
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
czarownica
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
-Witold Gombrowicz ,,Dzienniki"
czarownica
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl